Skip to content

Open data

Pilot Almere = open afgerond

April 2016 is de de pilot open data succesvol afgerond. Hierin werd Almeerse data vrij beschikbaar gesteld. Als vervolg op deze pilot zijn wij gestart met het programma 'Flevoland Simmer!'. 

 

Flevoland Slimmer!

In maart 2017 is het programma 'Flevoland Slimmer!' gestart, waarin de provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland, gemeente Lelystad en gemeente Almere een jaar lang praktisch samenwerken op het gebied van open data en daarmee hergebruik realiseren. Met een focus op het domein Toerisme en Recreatie.

Flevoland Slimmer! is een uniek programma in ‘open-data-land’, mede omdat het volledig van buiten naar binnen georganiseerd is. De actuele vraag is leidend voor het publiceren van data en het realiseren van toepassingen.

Meer informatie via twitter met #Flevolandslimmer.

 

Wat is open data?

De term open data wordt gebruikt voor vrij beschikbare (overheids-)informatie. De informatie wordt niet bewerkt en er rusten geen auteursrechten of andere rechten van derden op. De rijksoverheid stimuleert het gebruik van open data en de gemeente Almere wil graag meedoen aan dit initiatief. Door het publiceren van datasets ontstaat er niet alleen een economische waarde, maar het vergroot ook de openheid, transparantie en efficiëntie van de overheid. En niet onbelangrijk, door terugmeldingen wordt de kwaliteit van de data verhoogt. De gemeente volgt de landelijke richtlijnen voor open data, zoals de check op de privacy.